Formy działalności

Formy działalności w Czechach, podobnie jak w Polsce, mają kilka form. Pierwszą i podstawową formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza, następna to spółki osobowe i ostatnia to spółki kapitałowe. Poniżej przedstawiam krótki opis form działalności. Każdej z istotonych dla nas formy działalności przyjrzymy się w osobnych wpisach.

Działalność gospodarcza

(jednoosobowa działalność gospodarcza)

Ta forma działalności gospodarczej charakteryzuje się tym, iż prowadzimy ją jako osoba fizyczna. Nie ma ona osobowości prawnej. W Czechach działalność jednoosobową prowadzi się pod własnym imieniem i nazwiskiem nie ma żadnej nazwy.

Żeby móc prowadzić ten rodzaj działalności należy uzyskać wpis do rejestru działalności gospodarczej. Prowadzenie jednoosobowej działalności w Czechach jest proste oraz nie kosztuje zbyt wiele. Koszt udaje się również ograniczyć dzięki możliwości rozliczania kosztów ryczałtem. Koszty ryczałtem oznaczają, iż nie trzeba zbierać faktur kosztowych lecz koszt możemy rozliczyć sposób procentowy w zakresie, jaki przewidział ustawodawca.

Podstawowy podział działalności to: ze specjalistycznymi uprawnieniami oraz bez specjalistycznych uprawnień (vázané a nevázané).  Do prowadzenia działalności ze specjalnymi uprawnieniami powinniśmy posiadać odpowiednie uprawnienie w formie udokmentowanej – certyfikat, świadectwo, etc.

Spółki z .o.o.

Taka forma prowadzenia działalności posiada osobowość prawną. Jest spółką kapitałową o czym świadczy kapitał zakładowy, który musi zostać opłacony podczas zakładania takiej spółki.

Kapitał zakładowy jaki wymagany jest przez czeskie prawo to min. 1 CZK (0,16 zł).

W przypadku kiedy spółka jest spółką jednoosobową to decyzje podejmuje prezes spółki. Prezes także odpowiada za zgodne z prawem prowadzenie spółki według najlepszej wiedzy oraz z najwyższą starannością. Prezesa mianują wspólnicy bądź wspólnik spółki. Akt założycielski to akt notarialny spółki.

W obecnej chwili notariusze mogą wprowadzać zmiany w OR (odpowiednik KRS). Założenie spółki w OR, zakładając spełnienie wszystkich wymogów formalnych, trwa około 14 dni

Spółka komandytowa

Do założenia spółki komandytowej potrzebne są minimalnie 2 podmioty. Taką spółkę mogą założyć osoby fizyczne bądź podmioty z osobowością prawną. Jeżeli w umowie spółki nie ma innej informacji to zysk po opodatkowaniu dzieli się po połowie między podmioty wchodzące w skład spółki.

Spółka jawna (vos)

Do założenia tego typu podmiotu muszą być minimalnie 2 osoby. Za zobowiązania spółki odpowiadają całym swoim majątkiem dokładnie po połowie.